Flytta ut

Är det dags för dig att flytta från oss? Det är många saker att tänka på när man ska flytta.
Vi har skrivit ned en rad tips och råd inför flytten.

Säga upp ditt hyreskontrakt, garage eller p-plats

Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt och en eventuell garageplats/p-plats. Det gör du genom att signera din uppsägning manuellt hos oss. 

Om du flyttar inom 3GGG Invest bestånd görs uppsägningen i samband med att du undertecknar det nya kontraktet.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en lägenhet, garageplats och p-plats är tre månader. Uppsägningstiden räknas alltid från den sista dagen i månaden, oavsett när i månaden du säger upp ditt kontrakt.
Exempel: säger du upp ditt kontrakt den 11 januari så räknas uppsägningstiden från den 31 januari. Avtalet upphör att gälla tre månader senare, dvs 30 april.

Undantag: Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmaste månadsskifte.
Exempel: om godkänd skriftlig uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad blir lägenheten uppsagd till sista juli. Bostaden ska sägas upp av närmaste anhörig, som ska kunna uppvisa ett vårdnadsintyg där det står vem som har rätt att säga upp avtalet. Kontakta begravningsbyrån för vårdnadsintyg.

Flyttanmälan och adressändring

För att din post ska komma till rätt adress behöver du göra en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Det gör man till Skatteverket. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett. När man gör en flyttanmälan får en rad myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Det är viktigt att vi får din nya adress så att vi kan skicka dig slutfakturan för vattenförbrukningen.

Förbesiktning och slutbesiktning

Så snart du sagt upp din lägenhet är det dags att boka en tid för förbesiktning. På förbesiktningen besöker vi din lägenhet och gör en första bedömning om det är något som måste åtgärdas. Du har då chansen att lösa eventuella brister på egen hand.

I nära anslutning till utflyttningsdatumet ska du boka en slutbesiktning. Vid slutbesiktningen måste du som lägenhetsinnehavare vara närvarande för att underteckna besiktningsprotokollet.

Efter slutbesiktningen (senast klockan 12.00 första vardagen i månaden) ska samtliga utkvitterade nycklar, bokningstagg för tvättstugan återlämnas till vår kundtjänst eller i samband med slutbesiktningen. Om inte alla utkvitterade nycklar återlämnas, debiterar vi byte av låscylinder enligt gällande prislista. Samma sak gäller om tvättstugenyckel, bokningscylinder inte återlämnas.

Lägenhetsbesiktning

För skador, som inte är av normalt slitage, och utrustning som saknas i lägenheten enligt besiktningsprotokollet, kommer vi att debitera våra kostnader för reparation och inköp av ny utrustning.

Städning

Det är noga att hela din bostad är städad när du ska flytta ut. Det gäller även balkong, uteplats och förrådsutrymmen. Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du tagit bort från lägenheten ska återställas. Övriga detaljer som tillhör bostaden, som till exempel bruksanvisningar ska lämnas kvar i lägenheten.

Vi har skapat en checklista som är lätt att bocka av för dig som hyresgäst.

Checklista